Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD) ?

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid :

medische voorgeschiedenis

medicatiegebruik en gevolgde behandelingen

verslagen van specialisten en andere zorgverleners

Voordelen :

  • Efficiënte medische opvolging

          Het GMD geeft een totaalbeeld van uw gezondheid.

          Zo kan uw vaste huisarts onder andere beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zij

          en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

  • Remgeldvermindering

          Wanneer u consulteert bij uw  vaste huisarts geniet u van 30 % remgeldvermindering voor uw raadpleging.

          Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aanvraag en verlenging :

Op verzoek kan een GMD worden opgestart of verlengd.

Dit gebeurt 1 x/kalenderjaar , meestal tijdens uw eerste consultatie van dat jaar.